Házirend

Tisztelt Vendégeink!

Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy pihenésük örömteli és zökkenőmentes legyen. Ezért kérem Önöket, hogy az alábbiakban foglaltakat szíveskedjenek tudomásul venni, illetve betartani.

1. Check in – Check out információk: A szobákat/vendégházat érkezési napon 14:00 órától biztosítjuk. Kérjük, hogy korábbi érkezési szándékát e-mailben vagy telefonon legyen kedves előre jelezni. Távozás napján tartózkodásuk meghosszabbítására van lehetőség, amennyiben aznap nem érkezik vendég a szobába (hosszabbítási díj: 500 Ft/fő/félóra).

A távozás napján a vendég a szobát/vendégházat poggyászával, bevitt dolgaival együtt 10:00 óráig köteles elhagyni, és a bejelentkezéskor kapott kulcsot a bejelentkezéskor megbeszélt módon leadni. A vendég tartózkodása ellenértékét bejelentkezéskor köteles a foglalási visszaigazolásban meghatározott módon kiegyenlíteni.

Fizetés nélküli távozás esetén az üzemeltető a rendőrségi feljelentés mellett jogi úton érvényesíti követelését a vendéggel szemben, amelynek költségeit a vendégre terheli.

2. Szobakulcs: A vendégek regisztráláskor szoba- és házkulcsot kapnak, amelyhez a bejelentőlap pontos kitöltése szükséges. A kulcs elvesztése esetén távozáskor kártérítési összeget (5000 Ft) számolunk fel.

3. Látogatók: A vendégházban csak a regisztrált vendégek tartózkodhatnak. 14 éven aluli gyermek csak szülői vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett tartózkodhat a vendégházban. A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért. A szállás szolgáltatásait 14 év alatti vendég csak szülői vagy más, az általa megbízott cselekvőképes személy kíséretében veheti igénybe.

4. Biztonság: Értékeik megőrzése érdekében kérjük, hogy a kaput és a házat mindig zárják. Tűzoltó palackok a folyosóján találhatók. Tűz esetén a vendég köteles haladéktalanul hívni a tűzoltókat a jól ismert 105 számot, illetve a +3630411-5652 vagy a +36309564-302-es telefonszámot. A házba tilos hozott vasalót, vízforralót, kávéfőzőt és egyéb, a megszokott utazási szükségletek közé nem tartozó elektromos készüléket üzemeltetni.

5. Tűzvédelem: A vendégház tűzvédelmi szabályzatát minden vendég köteles betartani. A vendég gondatlanságából adódó tűzesetek okozta kár és a riasztások költsége a vendéget terheli. Gondatlanságból okozott tűzriasztás esetén annak költségét, de min. 25.000 Ft+ÁFA összeget a vendég megtéríteni köteles.

6. A vendégházak területére be nem vihető dolgok: A vendégházak területére nem vihetők be a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített dolgok, a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy robbanásveszélyesnek minősített anyagok, tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői, hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog pszichotrop anyag. Ha a vendég az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül nem bevihető dolgot visz be a vendégház területére, azt az üzemeltető a vendég költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja. Az engedély nélkül bevitt dologban keletkezett kárért való felelősséget az üzemeltető kizárja. A vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más vendégnek, harmadik személynek vagy az üzemeltetőnek.

7. Egyéni elektromos készülékek: Saját elektromos készülék okozta mindennemű kárért a vendég felel, a kárt a vendég köteles megtéríteni.

9. Kölcsönzött eszközök: (bogrács, kerti grill, tollas, kajak, sup, kerékpár…) A kölcsönzött vagy bérbe vett eszközöket/sporteszközöket a vendég/bérlő köteles rendeltetésszerűen használni, a rendeltetésellenes használatból eredő minden kárért a vendég felel.

Amennyiben a vendég sporteszközt bérel, úgy kijelenti, hogy a sporteszköz használatára képes, egészségi állapota abban nem gátolja, a használat szabályait ismeri az eszközöket kizárólag saját felelősségére és kockázatára használhatja. Az üzemeltető gondoskodik a rendeltetésszerű használat ellenére bekövetkezett hibák javításáról, illetve a bérleti tárgy cseréjéről.

A vendég/bérlő köteles az eszközt/sporteszközt átvételkori, tiszta állapotban tartozékaival együtt visszaadni az üzemeltetővel előre rögzített időpontban. Ha a bérelt eszköz visszaadása a vendégnek felróható okból meghiúsul, vagy a visszaadáskor az eszköz/sporteszköz használhatatlan állapotban van, a vendég/bérlő köteles az eszköz/sporteszköz teljes értékét megtéríteni az üzemeltetőnek.

10. Dohányzás: Az apartman nem dohányzó. Ennek értelmében a vendégház zárt helyiségeiben, közösségi területein, valamint a vendégházhoz tartozó teljes nyílt területen – a dohányzásra kijelölt helyek kivételével – tilos a dohányzás, illetve az elektromos cigaretta használata.

11. A szomszédok és a falu nyugalma: A szomszédok és a falu nyugalma érdekében a kertben 22:00 óra után tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok keltése, a szobában zavaró hangerejű televíziózás, rádiózás stb. A vendégház területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy minősülhet, alkalmas mások megfélemlítésére. Az üzemeltető jogosult figyelmeztetni a rendbontó és/vagy hangoskodó vendéget. Az üzemeltető jogosult a vendéget a vendégházból visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani. Üzemeltető kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a vendég magatartása okoz más vendégnek.

12. A vendégház értékei:

A vendég köteles a vendégház eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt a vendég az üzemeltető felhívására, de legkésőbb a távozása előtt köteles megtéríteni.

A vendégház bármilyen átrendezését, bútorok áthelyezését kizárólag az üzemeltető, vagy erre kijelölt megbízottja végezheti.

A vendégház bármely dolgának elvitele az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül bűncselekménynek minősül, és ebben az esetben az üzemeltető megteszi a szükséges büntetőjogi és polgári jogi lépéseket.

A vendégház bármely eszközének, berendezési, felszerelési tárgyának meghibásodását a vendég köteles bejelenteni az üzemeltetőnek. A vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért való felelősséget az üzemeltető kizárja.

13. Wifi használata: A vendégházakban Wifi rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes. A vendég a Wifi csatlakozás jelszavát a bejelentkezéskor, a kulcsok átvételével egy időben kapja meg. A Wifi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét az üzemeltető nem garantálja. A Wifi használata során vagy következtében a vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget. A szolgáltatást a vendég a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

14. Parkolás: A vendégház rendelkezik kocsi beállóval, de mivel az utca zsákutca, így a ház előtt is kényelmesen lehet parkolni.

 

15. Kártérítési felelőssége:

Az üzemeltető a vendég vendégházba bevitt dolgaiban keletkezett kárért nem tartozik felelősséggel.

A vendég a vendégház berendezéseit és egyéb szolgáltatásait rendeltetésszerűen, saját egészségi, fizikai, mentális állapotának tudatában és ismeretében használja, illetve veszi igénybe, ezért a nem rendeltetésszerű, illetve nem a vendég valós egészségi, fizikai, mentális állapotának megfelelő használatból, igénybevételtől eredő károkért való felelősségét az üzemeltető kizárja.

16. Hibajelentés:

Kérjük Vendégeinket, hogy a vendégházban tapasztalt mindennemű meghibásodást az üzemeltető részére haladéktalanul szíveskedjenek jelezni.

17. Károkozás:

Gondatlanságból vagy szándékosan okozott kárt az üzemeltető az okozóval megtérítteti.

18. Kérdése van?

További szolgáltatásainkról és azok igénybevételéről az üzemeltető ad felvilágosítást.

Bízunk abban, hogy a pihenésre szánt idejük az elvárásaiknak megfelelő, örömteli és zavartalan lesz.